Київський пологовий будинок № 5

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

У відділенні надається висококваліфікаційна допомога жінкам з тяжкою акушерською патологією та екстрагенітальною патологією, забезпечується догляд за жінками після акушерських та гінекологічних оперативних втручань.

Відділення оснащено сучасною моніторинговою системою для спостереження та за життєво важливими органами і системами.

У відділенні виконуються:

  • Всі види наркозу і знеболення (ендотрахеальний, епідуральний, спінальний, внутрішньовенний, масковий)
  • Анестезіологічний захист при важких та тривалих операціях у хворих з тяжкою екстрагенітальною патологією
  • Інтенсивна терапія в акушерстві
  • Виконання постійного моніторного контролю за показаннями в ранньому післяпологовому періоді
  • Аналгезія в пологах; для знеболення пологів за показаннями використовують наркотичні і ненаркотичні анальгетики, інгаляційні і неінгаляційні анестетики, епідуральна анестезія
  • Використовуються методи еферентної терапії, яка проводиться сумісно з лікарями трансфузіологами: плазмоферез, озонотерапія, імунокорекція

Сучасне фармакологічне забезпечення дає можливість проводити хворим активну антибактеріальну, протизапальну, дезінтоксикаційну терапії, використовувати кровозамінники.

Тісний контакт з лабораторією дозволяє в екстрених випадках дуже швидко визначити порушення в лабораторних даних. Все це призводить до швидкого одужання хворих і як наслідок до зменшення часу перебування в стаціонарі.