Київський пологовий будинок № 5
Направлення

Нормальні пологи


Нормальні пологи — це одноплідні пологи зі спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності в терміні вагітності 37–41 тиж. у потиличному передлежанні плода, перебіг яких відбувається без ускладнень протягом усього періоду пологів при задовільному стані матері та новонародженого після пологів. Пологи до 37 тиж. вважаються передчасними, а після 41 тиж. запізнілими (або переношена вагітність).

Існує три періоди пологів

І – розкриття шийки матки - починається з регулярної пологової діяльності і закінчується відходженням вод і повним розкриттям шийки матки (10–12 см);

ІІ – вигнання (народження) плода - починається з повного розкриття шийки матки, відходження вод і закінчується народженням плода;

III – послідовий - починається після народження плода і закінчується народженням посліду.

 

І і ІІ періоди пологів – це перейми і потуги.

Перейми – ритмічні скорочення м'язів матки, що відбуваються незалежно від бажання жінки. Перейми чергуються з періодами послаблення болю. Вони починаються з дна матки (з правої половини). У нижньому сегменті матки м'язів мало, і вони розтягуються. На початку пологової діяльності перейми короткі, паузи тривалі (через 15–20 хв по 20 с). Далі паузи скорочуються, перейми посилюються (через 10 хв по 30 с). Згодом перейми частішають – через кожні 5 хв по 40–45 с, через кожні 2–3 хв, до 1 хв.

Потуги – ритмічні скорочення матки, м'язів черевного преса, м'язів тазового дна, м'язів діафрагми, м'язів верхніх і нижніх кінцівок. Жінка може їх посилити, послабити, утримати. Потуги з'являються через кожні 2–3 хв, до 1 хв. Під час потуг підвищується внутрішньочеревний, внутрішньоматковий тиск і вміст матки переміщається в бік найменшого тиску, тобто в бік малого тазу.

Існують дві тактики ведення ІІІ періоду пологів – активна та очікувальна.

Застосування методики активного ведення третього періоду під час пологів дозволяє знизити частоту післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки на 60 %. Активне ведення третього періоду пологів повинно бути запропоновано кожній жінці під час вагінальних пологів. Роділлю слід поінформувати відносно активного ведення III періоду пологів, вона має надати добровільну письмову згоду на його проведення.

Активне ведення ІІІ періоду пологів включає:

 • введення утеротоніків (10 ОД окситоцину внутрішньом'язово);
 • народження посліду шляхом контрольованої тракції за пуповину з одночасною контртракцією на матку;
 • масаж матки через передню черевну стінку після народження посліду.

При очікувальному веденні ІІІ періоду пологів після закінчення пульсації пуповини акушерка перетискає та перерізає пуповину.

Проводять ретельний нагляд за загальним станом породіллі, ознаками відділення плаценти та кількістю кров’яних виділень.

При появі ознак відділення плаценти жінці пропонують "натужитись", що призведе до народження посліду.

За відсутності ознак відділення плаценти протягом 30 хв після народження плода проводять ручне відділення плаценти та виділення посліду.

У разі виникнення кровотечі ручне відділення плаценти та видалення посліду проводять негайно під адекватним знеболенням.

 

 

 

Інформована згода на активне ведення третього періоду пологів

Весь процес пологів складається з трьох періодів:

1-й період: розкриття шийки матки;

2-й період: народження дитини;

3-й період: народження дитячого місця (посліду). Існує два способи ведення цього періоду: очікувальний та активний.

 

Пам’ятка третього періоду ведення пологів

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ВЕДЕННЯ ІІІ ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ (очікувальне)
Самостійне відшарування плаценти від стінки матки за рахунок самостійного скорочення матки і Вашої допомоги – потуг (ми просимо Вас «потужитись»). Триває ІІІ період від 5 хвилин до 2 годин і при цьому втрачається приблизно від 100 до 500 мл крові.
Переваги фізіологічного ведення ІІІ періоду
 • Не потребує використання лікарських засобів, що скорочують матку
Недоліки фізіологічного ведення ІІІ періоду
 • Більша тривалість ІІІ періоду пологів порівняно з активним веденням
 • Крововтрата більша ніж при активному веденні
 • Підвищений ризик післяпологових кровотеч
 
АКТИВНЕ ВЕДЕННЯ ІІІ ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ
Вам роблять внутрішньом’язову ін’єкцію лікарського "засобу, який скорочує матку (це може бути окситоцин, ергометрин) на першій хвилині після народження дитини.
Через декілька хвилин після введення лікарського засобу відбудеться відділення плаценти від стінок матки і акушерка з Вашою допомогою (прохання «потужитись») шляхом легкого підтягування за пуповину допоможе посліду народитись."
Переваги активного ведення ІІІ періоду
 • Знижує тривалість ІІІ періоду пологів
 • Знижує загальну крововтрату
 • Знижує кількість післяпологових кровотеч
 • Знижує потребу в переливанні компонентів крові
Недоліки активного ведення ІІІ періоду
 • Потребує використання лікарських засобів, які скорочують матку. Лікарські засоби, що використовуються для скорочення матки, можуть підвищити кров’яний тиск, викликати нудоту і блювання, болючість у ділянці ін’єкції і болючі скорочення матки, але це не є обов’язковим.
Під час пологів ми Вас інформуємо про це і просимо Вашої згоди на активне ведення послідового періоду Я,____ПІБ___________ підтверджую, що поінформована та ознайомлена з "перевагами і недоліками ІІІ періоду ведення пологів" і
даю згоду на активне ведення ІІІ періоду пологів [1];
не даю згоду на активне ведення ІІІ періоду пологів [2].
(дата) (підпис)

 

Тривалість пологів:

I період: 12–14 год – у першороділь; 6–9 год – у повторнонароджуючих;

II період: 2–1 год – у першороділь; 30–60 хв – у повторнонароджуючих;

III період: від 15 до 30 хв.

Післяпологовий період – починається після народження посліду і триває 6–8 тиж. Характеризується зворотним розвитком змін, пов'язаних з вагітністю, пологами, становленням і розквітом лактаційної функції грудних залоз, відновленням діяльності гіпоталамо-яєчникової системи.